lunes, 14 de mayo de 2012

ECOS DO ROMÁNICO: O ROMÁNICO DOS ENCOROS DA RIBEIRA SACRA NA ESCRITA DE NICANOR RIELO CARBALLO

XOSÉ LOIS GARCÍA

Está na nosa memoria unha persoa moi especial, Nicanor Rielo Carballo (1932-2000), crego dos Peares e condutor dunha magna obra na que reconstruíu boa parte da historia do concello de Carballedo, publicando libros e artigos, todo un contributo impagábel  que a Asociación de Amigos do Románico da Comarca de Chantada, tenta recoñecer o seu labor por medio dunha homenaxe que realizaremos no presente ano en Castro de Carballedo, co fin de repoñer unha das figuras senlleiras da cultura local deste municipio do Sur da provincia de Lugo, que aportou tantas descubertas e tendo como particular a divulgación do románico da Ribeira Sacra. Nicanor é merecente dunha homenaxe nas terras en que tanto traballou, durante tantos anos de permanencia nos Peares. Despois de seu pasamento, recibiu recoñecementos e homenaxes que contribuíron a esclarecer a persoa e a obra de Nicanor.  Carballedo ficou á marxe deses actos, tema que vamos a retomar para recoñecer o traballo de investigación que nestas terras realizou con profunda intensidade.Na homenaxe que a Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, no seu voceiro, servidor publicou no 2002 o seguinte traballo sobre Nicanor, que reproducimos:

“O 9 de xullo de 1964, o crego dos Peares, Nicanor Rielo Carballo, publicou en “El Progreso” de Lugo un artigo, titulado: “El Embalse del Románico”. Acompañado dun itinerario-mapa do encoro dos Peares, no que aparecen as seguintes igrexas románicas situadas na marxe dereita do río Miño: O Salvador de Asma (O Convento), Camporramiro e Nogueira, nas terras de Chantada. Chouzán, Cova e Oleiros nas terras de Carballedo. Na marxe esquerda están suxeridos os templos románicos de San Estevo de Ribas de Miño, Diomondi, Fión e A Cova, no concello do Saviñao. No de Pantón, Atán.

Mais este seu artigo sinala outros itinerarios polos encoros galegos, deixando sentir o seu coñecemento e predilección polo románico da Riboira Sacrata, que se configura non ríos Sil e Miño. Será neste entorno onde realicemos a nosa andaina guiados pola axuda indispensábel de Nicanor Rielo Carballo que nos revela, principalmente, na revista “Kilovatio”, publicada por FENOSA. Estas colaboracións tan certas e puntuais, sobre o románico dos encoros, marcan unha novidosa manifestación tanto no coñecemento como na divulgación destes monumentos que aderezan ese delicado espazo do curso dos ríos Miño e sil.

Estas colaboracións que Nicanor publicou en “Kilovatio”, ano tras ano, están tuteladas polo subtítulo: “Rutas del Románico”. Mais unha das primeiras está subtitulada como “Rincón del Espírito” e co título xenérico de: “Señora Nuestra”, que lembra aos escultores do medievo (señoreados polo anonimato) que modelaron esas imaxes da Virxe María. Esas matronas estáticas e custodiando no regazo ao neno Xesús.

 Foto: © Xosé Lois García
Talla románica da Virxe de Pesqueiras

Neste artigo faise referencia á modélica talla da Virxe de Pesqueiras (Chantada) que presidiu o vello mosteiro das toquinegradas (nome medieval que se lle deu as freiras bentas) desde a súa consagración no 1120. A Virxe de Pesqueiras, que aínda Nicanor ollou no presbiterio románico, desapareceu a noite do 28 de agosto de 1999, co incendio da capela de Soilán, onde se atopaba. Ou ben o incendio serviu de coartada para roubar esta apreciada talla, tan emblemática no escenario artístico local e no devocionario popular.

Unha imaxe que eu, particularmente, tíñalle benquerenzas desde que me levaron de neno para pasar nove veces debaixo das súas andas. A finalidade era que os rapaces tangarañeiros tivésemos familiaridade cos espíritos benéficos. Nesta imaxe estaba referenciada toda unha cultura popular que os ribeiraos, con persistente celo, continuaron a tradición herdada dos nosos devanceiros. Neste contexto, o artigo de Nicanor preséntanos esa afiliación de estar ao redor dunha estática e solemnizada talla románica visionando o futurismo nun ceo con mais porvir que unha terra cargada de pestes, tributos e señores feudais.

Neste recuncho de ribeira, liberado nese ámago silencio, as fervenzas do miño, en son e ritmo de sacra melodía, ofrendaban súas telúricas notas á Virxe de Pesqueiras. Ás que temos que sumar aquelas oracións caladas dos devotos parroquianos e dos de San Fiz, Merlán e Sabadelle, que no seu ir e vir dos labores viñateiros deixaban unha oración ou somentes un silencio conmovedor. Como moi ben di Nicanor:

Cuando Hohán de Requeixo subía trovando al monte Faro, otros chantadibnos bajaban a los sucalcos del Miño, donde las momjas benedictinas cantaban su salmodía diaria a Nuestra Señora”.

E neste espazo inicial do encoro de Belesar comeza Nicanor a súa inagotábel e incomparábel andanza á procura deses promontorios de pedra románica que nos falan de mil maneiras aos nosos sentidos.

Noutro artigo de “Kilovatio” rolda por Pesqueiras para falarnos da historia eclesiástica e desdobrando ese nítido románico pleno con esas inconfundíbeis sinais de identidade do que mais tarde sería a escola compostelán do mestre Mateo.

O vello priorato de Pesqueiras produciu en Nicanor unha encantadora atracción que manifestou no referido artigo:

“Las salmodías que entonaban hace centurias las monjas resuenan todavía en el silencio de la historia, una historia que aquí se palpa aun cercana a nosotros como queriendo testimoniar el ser y la esencia de tiempos pretéritos”.

 Foto: © Xosé Lois García
Igrexa de Santa María de Nogueira

Sen deixas este encoro de Belesar e continuando o roteiro trazado por Nicanor cara a Portomarín, non fai ningunha alusión en “Kilovatio” á igrexa románica de San Vitorio de Ribas de Miño, non moi lonxe de Pesqueiras e xa na banda do Saviñao. Portomarín ben mereceu dous artigos sobre as igrexas de San Xoán e a de San Pedro. Aquí esboza o temario histórico e arquitectónico atraído por ese formato referenciado na escola de Mateo. A Nicanor encantábanlle eses coros polifónicos de músicos petrificados que custodian os tímpanos frontais. Este tema é tratado con delicado interese e dun xeito pedagóxico e divulgativo, potenciando ao visitante para que contemple con dignidade esa perfección arquitectónica que nos convida a non esquecer a eses artífices tan perfectos e conmovedores como foron os mestres de obras da arte sacra medieval.

Voltemos a esa fenda telúrica dos Peares, que don Ramón Otero Pedrayo chamou Bocarribeira, onde o Miño quedo e repregado neste silencio que lle impuxeron os muros de formigón, mesmo onde FENOSA erixiu a capela na que tentos anos desenrolou Nicanor o seu ministerio. Desde aquí, río acima e moi próximo deste espacio atopamos o antigo mosteiro de freiras beneditinas de san Xoán da Cova que no 1951 foi abicada noutro lugar, non lonxe do orixinal, para evitar que as augas o asolagasen. 

Nesta ocasi´pn volve a ese considerandum de loar a historia e a arte nunha das paisaxes mais conmovedoras da Ribeira Sacra. Un espazo emancipado por aqueles anacoretas e cenobitas que fixeron mo0rada espiritual e panteísta na inmensidade desta paisaxe. Aquí foi onde Nicanor comeza a testemuñar a sobriedade e o rigor do románico, apreixado nesa fenda por onde o Miño barullento e profético exalta a súa mensaxe de santidade por estes agrestes rochedos esculpidos á medida dos espíritos libres.

Así é a Cova, chantada no cumial dun cómaro, axexando as ribeiras de Pantón, onde nunha pequena chairiña cuberta de vides e cruzada por minúsculos regos de fonteiriñas ergueron a igrexa de Santo Estevo de Atán. Aquí estivo Nicanor resucitando historias de cenobitas que deixaron a súa marca nesas celosías visigóticas para particularizar unha identidade eclesial que configurou a peculiar organización da parroquia ou freguesía, constatada nunha articulación cultural, demográfica, económica e xurídica. O noso microcosmos conceptuado desde o lado relixioso, creando historias particulares que configuran a historia integral de Galiza.

Voltando de novo á marxe dereita do río Miño, nas ribeiras de Carballedo e non lonxe da Cova, o noso guieiro introdúcenos noutro centro cenobítico que no século XII deu paso á comunidade beneditina de Santo Estevo de Chouzán. Un mosteiro fundado á beira do Miño que polos mesmos motivos que o da Cova foi trasladado ao lugar actual.

Nicanor, no seu roteiro polo románico dos encoros desvélanos de Chouzán unha serie de sucesos polos que pasou esta comunidade relixiosa debido ás turbulencias sociais e económicas do medievo, cando o cabaleiro chantadés, Vasco Gómez das Seixas, usurpou terras e privilexios monacais. Ou o desasosego daquelas freiras non acataron a orde dos Reis Católicos de ser trasladadas a San Paio de Antealtares, en Compostela.

Mais enriba de Chouzán, o catador do románico chega a Santa María de Nogueira de Miño e, obrigatoriamente, repousa o corpo e pousa a ollada, desde a igrexa románica,  nas viravoltas do Miño que conforma a península chamada Cabo do Mundo. As retinas ben merecen un repouso despois de observar tantas imaxes desta paisaxe que estimula o espíeito. Mais un non pon freos aos estímulos e praceres con que se nos ofrendan estas paraxes tan suxerentes como panteístas. Na igrexa un espreita as cubas de viño nos modillóns románicos, ou esas troitas e anguías esculpidas con solemnidade na cornixa, como se esta fose a medida xusta do roteiro do Miño.

Chámanos a atención a crónica de Nicanor sobre as súas vivencias e as convivencias coas xentes do lugar e co párroco, cando di:

“Como el motivo que me conduce hoy hasta esta geografía insólita es la monumentalidad de su iglesia románica, me veo obligado a golpear en el aldabón de la puerta del cura. Sorprende que la rectoral aparezca como un edificio de reciente construcción, cuando se sabe que la mayor parte del clero rural vive en vetustas casonas desprovistas de comodidade y las lamentaciones jeremíacas porque delante tenemos, abriendo de par en par el vestíbulo de su acogedora vivienda, a don Pegerto, que con eñl nombre basta para presentarle. En toda la comarca se le conoce y se le respeta, y uno que se considera viejo amigo, sabe de sobra acerca de la hospitalidad que le caracteriza. Es algo así como el gentil mesonero que, más que agudo comerciante, termina siendo compañero de camino, guía ameno y agradable conversador”.

Constato absolutamente este retrato dun crego como don Pegerto –que agora xa non exerce de crego en Nogueira, por enfermidade-, cargado de humanidade e solidario con todos. É verdade que antes de abrir a igrexa abría a súa casa na que sempre había algunha dádiva que esta ribeira produce. Pola fresca de agosto eu gostaba de ir a Nogueira e nese adro do igrexario, que ademais sirve de cemiterio e miradoiro, conversaba sobre o mais aquí e o mais alá con don Pegerto, á sombra desas paredes románicas cargadas de símbolos que sempre nos gratifican cun ensino íntimo.

Neste sentido, Nicanor fai un delicado comentario que nos aproxima á verdadeira utilidade espiritual e material da iconografía románica de Nogueira, cando di:

“Los capiteles del arco fajón muestran la capacidad imaginativa de los canteros, que han querido plasmar en la piedra escenas de la vida familiar, en las que el asistente a los oficios litúrgicos podía evocar el sentido de las enseñanzas religiosas. No se cansa uno de admirar el contenido pedsgógico que alcanzó la arquitectura románica en la comunicación del mensaje. Un publico iletrado y sencillo podía captar en los jeroglíficos pétreos la serie de verdades y conceptos de una catequesis fundamental. No había entonces imagen fotográfica o televisiva, pero contaban con la plasticidad que impone una superficie modelada”.

Deixamos Nogueira sen antes dar unha ollada a ese castro altivo que se debruza sobre o Cabo do Mundo e o río Miño feito á medida do repoboador destas ribeiras, o bispo Odoario, no século VIII e do bispo Pedro III O Peregrino, que no século XII  articulou a segunda repoboación de socalcos e baceliños en mistura con esa arquitectura románica, tan auténtica como suxerinte.

 Foto: © Xosé Lois García
Santo Estevo de Ribas de Miños

 Continuando o ascenso do encoro dos Peares, por terras de Chantada, tocamos a seu fin no viaduto de San Fiz. Mesmo aquí, albiscamos o enorme rosetón do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Miño que absorbe a curiosidade a calquera viandante. Unha vez apreixados por este enorme promontorio pétreo, harmonizado e señoreado pola paisaxe, entramos na impresión que nos deixou Nicanor  en “Kilovatio”:

“La iglesia de San Esteban de Ribas de Miño, monumento que por sí solo atestiguaría el esplendor  de un estilo y la grandeza de toda una época, se yergue como atalaya en las estribaciones que sirven de ascensión a la comarca del Saviñao. Al estilo de cualquier bodega del país, en un recorte de terreno a manera de escalón, se plantan sus muros y las cenefas de su rosetón imitan los varicuetos de los carriles o senderos lugareños que cual los Codos de Belesar se retuercen para poder engullir la pendiente”.

Recrear a ollada neste mítico rosetón e no pórtico onde podemos imaxinar que eses sete músicos dedícannos un Laudemus ou un Salmo sapiencial, como no pórtico da Gloria, Portomarín ou Carboeiro. A marca xenuína dos canteiros da escola do mestre Mateo repítese aquí con enorme énfase artístico e simbólico. A sorpresa de Nicanor –sospeitamos- foi tan enorme que entre admiración e reflexión deixounos, igual que o fixera en Nogueira, varias interpretacións, ou polo menos certos achegamentos e insinuacións que el intuíu sobre a simbólica dos diversos iconas. A pesar do que el me manifestou en certa ocasión de que a simboloxía románica non era o seu forte, mais nos deixou sobre esa coral de músicos petrificados esta interpretación tan persoal como simpática:

“El hombre que maneja el centro del arco maneja un redondel a manera de bombo; nosotros lo identificaríamos de buena gana con la bateria de nustras rondallas. No conversa con nadia, quizá porque se lo sabe de memoria y ademas tiene que infundir a los otros el peso de directos”.

Desde Acova abrimos ruta á procura do verdadeiro espazo da antiga Riboira Sacrata, no Sil, onde os eremitas a cultuaron e nestas agrestes paisaxes que conforman o canón deste río, onde o encoro de San Pedro creou ese remanso de augas silenciadas, mesmo fronte a Pombeiro. Buscamos este lugar na fermosa terra de Pantón que se conforma nunha especie de península que deseñan o Miño e o Sil. Mais sen antes visitar, dado que nos ven de camiño, o antigo mosteiro de Eiré e o mostero das Bernardas en Ferreira (capital do concello pantonés). Dous monumentos que nos convidan a interminabeis suxerencias e reflexións.

En San Vicente e Pombeiro deixámonos guiar por Nicanor que nos instrúe coa historia que se xerou rente a este mosteiro e tempera en galego, o noso idioma, a súa ruta. Danos a entender que “os tempos son chegados”, como dicía Pondal ou testemuñaba Camões: “Mudan-se os tempos, mudan-se as vontades”, Así é como Nicanpos aproveitaba a conxuntura reivindicativa e comeza a escribir en galego as súas rutas do románico en “Kilovatio”, esa publicación elitista que chegaba a tódolos fenosos.

Desde este tempero galego abrimos camiño, tendo en conta os indicativos xeográficos e históricos que nos di sobre Pombeiro:

“As terras da orela dereita repártense entre as freguesías de San Xohán da Moura e Santo Estebo  do Sil. Tanto por unha banda como pola outra poderíamos pararnos e facer historia de calquera ermida ou paraxe, pero hoxe vamos a fixarnos na eirexa mosteiral de Pombeiro, unha das poucas casas que os cluniacenses tiveron en Galicia”.

Despois de rendernos ante a historia, un tenta ir a Santo Estevo de Ribas de Sil, que ollamos desde Pombeiro en liña recta e non moi lonxe daquí. Mais o gran canón fainos dar o arrodeo pertinente para acadar este lugar. A procura da outra banda do Sil, un desanda camiño e chega a Ferreira para entronizarse nas terras de Sober e ir ao miradoiro de Bolmente, mesmo no canón ollamos á nosa fronte Santa Cristina de Ribas de Sil e, tamén, aproveitaremos a ocasión para ollar os excelentes formatos románicos de Pinol e Lobios, sen antes ir ao miradoiro e santuario da Nosa Señora da Cadeira. Buscando a ruta axeitada para cruzar o Sil, por Doade de Sober e pasar a Abeleda de Castro Caldelas chegamos a Santa Cristina, no medio dun gran silencio marcado polas augas sosegadas e pola maina ventoeira da canícula que non bate nas follas dos frondosos e milenarios castiñeiros. Tamén observamos esas pedras milenarias e feridas polo arrouto popular, da mal entendida desamortización de Mendizábal.

Mais o texto que nos deixou Nicanor remítenos a esa frecuencia de silencio que nos comprace neste telúrico, mítico e histórico recuncho, cando  subliña:

“Nun diste currunchos, un souto de castiñeiros retortos polos anos e polo traballo, escóndese o mosteiro de Santa Cristina do Sil, solitario como un perdido anacoreta. Alí nin hai casas nin sitio para elas, non hai hortos nin labradíos, non se ven agros nin lameiros, porque en verdade está nunha encosta laxenta que cae súpeta de cara ó río. De entre tódolos emplazamentos de mosteiros que eu coñezo en Galicia, non dudo que sexa este o mais isolado e escondido. O frade que elixiu o sitio puido quedar enteiramente satisfeito e seguro de que alí non lle iban a cegaren tentaciós do primeiro dos enemigos do home, que é o mundo”.

Mais deixemos levarnos por Nicanor, o noso guía e mestre, para entrar neses perfís estéticos que loan o sagrado e que a el foron os que mais o cativaron, sinalando:

Nun recanto onde os horizontes carecen de medida por mor da espesura da vexetación e da falta de chan, non é doado percibir o feitizo e armuñía do frontis, que solprende se un se para e analiza os diversos elementos, que pertenecen a un románico de transición, emparentado sen dúbida co que se ve en Santo Estebo de Ribas de Sil, salvada a diferencia que supón o  grandor dunha e doutra eirexa e coa carencia dun dato tan revelador  como sería a fachada de Ribas de Sil, que se sustituíu por outra de tipo barroco”.

A Santo Estevo chegamos compracendo así a nosa teimosía desde que saímos de Pombeiro e que xa o temos á nosa fronte:. Ollando os modillóns e capiteis tentamos concentrarnos na simbólica que amaron e leron os monxes e menosprezaron os que perderon a noción do tempo sagrado. E mentres un percorre o claustro oxival e algúns treitos barrocos e neoclásicos, buscamos unha icona con escena bíblica que descubrimos hai tempo nun capitel da porta do refectorio esborrallado . Estaba cuberto por unha enorme silva que tapaba esa representación do holocausto de Isaac, cando o seu pai Abrahán tentou lanzarlle o coitelo sobre as costas e un anxo preséntalle un año para sustituír aquela inmolación. Un anunciado mesiánico do Agnus Dei.

Estas paredes esborralladas dan a medida daquela desfeita monacal que acuñou a desamortización de Mendizabal. Basta contemplar as pedras do mosteiro erguidas en robustas paredes das casas labregas mais próximas. Así esmoreceu o noso patrimonio pola insidia de conflitos políticos e pola pouca relación que tiveron as clases populares coa arte románica e o ben pouco que lles dicían eses símbolos.

E xa rematada esta camiñada polos encoros da Ribeira Sacra, guiados por un incansábel camiñante que ademais de levarnos ás igrexas románicas abriunos varias rutas para observar esas pedras labradas e descubrir nelas outros aspectos artísticos e etnolóxicos. Rematamos, pois, un extraordinario roteiro iniciático pola nosa nación para descubrila con paixón e amala con fondura. Como dixo Nicanor:

“Galicia garda moitas horas de emoción para quen queira disfrutar da súa paisaxe, do seu folklore, da súa historia e da realidade estremecedora da súa riqueza como pobo”.

Alén do espazo románico que se configura nos encoros da Ribeira Sacra, aparecen outras igrexas recomendadas por Nicanor en “Kilovatio”, como San miguel de Melias, preto do encoro de Velle. As de Feá e Castrelo, no encoro deste último nome.

Nesta revista de FENOSA hai un artigo titulado: “Pequeña guía para excursiones veraniegas”, na que trata de orientar aos excursionistas a descubrir un itinerario para familiarizarse coa mensaxe da arte románica”.

Ademais desta impresionante descuberta están outras mais sobre o concello de Carballedo, no que lle tocou vivir durante moitos anos, como crego dos Peares. Nos seus artigos xornalísticos tan puntuais en “El Progreso” rehabilitou  a historia deste concello, grazas ás súas infatigábeis pesquisas que realizou sobre a historia, a arte, tradicións populares e etnoloxía, como ben se manifesta nese seu libro: “Escolma de Carballedo”.  Castros, priorados, casas fidalgas e biografías de ilustres fillos de Carballedo foron estudados con obsesiva paixón por este crego exemplar e entregado a facer país e non a limitalo. A Nicanor se lle debe a descuberta arqueolóxica romana soterrada na igrexa de Temes (Carballedo) e ese valioso sarcófago paleocristián.

Esta súa investigación foi extensíbel ao municipio veciño de Chantada, cabeceira de comarca, publicando un libro en 1979, titulado: “A romaxe do Faro”, no que se recolle o cancioneiro popular e doutros cantores deste alto monte, como Xohán de Requeixo. Este competente estudo adéntranos xa non só en aspectos de tradición relixiosa senón profana e en todo o que se concreta na oralidade.

Nicanor Rielo Carballo rehabilitou a historia e as artes do concello de Carballedo, divulgando todas esas particularidades que, con anterioridade, non foran descubertas nin avaliadas. Coidamos que o concello de Carballedo está en débeda con este chairego de nacenza  e que no seu amor a Galiza descubriunos, con fervor e teimosía as súas benquerenzas con esta terra luguesa do Sur que se espraia desde a serra do Faro ao río Miño.

O traballo mais prodixioso de Nicanor é o “Inventario Artístico de Lugo y su Provincia”, publicado en Madrid en 1975, polo “Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica”. Unha excelente e impagábelinvestigación compartida con Elías Valiña Sampedro, Santos Sancristobal Sebastián e Xosé Manuel González Reboredo.

Nicanor investigou todo o noso patrimonio parroquial desde Lugo capital até os lindes con Ourense, é dicir todo o Sur da nosa provincia e, tamén, boa parte da súa Terra Cha natal. Este inventario danos a medida, o valor e o esforzo que inverteu para establecer  in situ esa relación íntima co microcosmos investigado, no que hai que sumar o tempo de ordenar esa investigación en arquivos parroquiais e no diocesano.

Nicanor Rielo Carballo foi un verdadeiro intelectual, no sentido mais empírico do coñecemento, dado que as súas relacións cos obxectos, coas cousas por el tratadas, á calada, revelan a eficacia do seu traballo. El non se recluíu como un asceta ou como un crego cavernícola que se afasta do mundanal barullo. Rielo Carballo foi un cristián ecumenista, fidel ao pobo de Galiza, como parte do pobo de Deus. O seu peregrinar é algo que temos que agradecerlle e, sobre todo, perpetuar todo iso do que el nos deixou constancia, aínda das cousas mais pequerrechiñas que teñen mais valor que moitas grandes e erixidas para manifestar opulencia e arrogancia ou para pór medo aos demais”.

12-5-2012